Publicat per

Projecte Final: Solució transversal híbrida a la problemàtica presentada

Publicat per

Projecte Final: Solució transversal híbrida a la problemàtica presentada

PR - Projecte Final: Solució transversal híbrida a la problemàtica presentada (II) …
PR - Projecte Final: Solució transversal híbrida a la problemàtica presentada (II) …

Debat0el Projecte Final: Solució transversal híbrida a la problemàtica presentada

No hi ha comentaris.

Les intervencions estan tancades.

Publicat per

PAC 3 – Solució transversal híbrida a la problemàtica treballada

Publicat per

PAC 3 – Solució transversal híbrida a la problemàtica treballada

PAC 3 - Solució transversal híbrida a la problemàtica treballada (I) …
PAC 3 - Solució transversal híbrida a la problemàtica treballada (I) …

Debat0el PAC 3 – Solució transversal híbrida a la problemàtica treballada

No hi ha comentaris.

Les intervencions estan tancades.

Publicat per

PAC3. LA VELLESA AUGMENTADA

Publicat per

PAC3. LA VELLESA AUGMENTADA

  Els motius per triar la problemàtica Afeccions cerebrals en la vellesa van ser emotius, però també de sentit comú. Els boomers…
  Els motius per triar la problemàtica Afeccions cerebrals en la vellesa van ser emotius, però també de sentit…

 

Els motius per triar la problemàtica Afeccions cerebrals en la vellesa van ser emotius, però també de sentit comú. Els boomers hem arribat a la vellesa i això implica un esforç econòmic per no perjudicar el sistema sanitari depenent de la demografia.

Sens dubte, tothom voldria endarrerir l’envelliment cerebral, però cap ésser humà no està exempt de presentar canvis estructurals, fisiològics, bioquímics i moleculars que afectin les característiques mentals.

El cervell defineix l’humanitat, processant el seu entorn i responent als estímuls, en ell succeeixen processos com reconèixer, associar una olor a un lloc, enamorar-se o tolerar el dolor, i tot això gràcies a les neurones, que geràrquicament agrupades en hubs cerebrals, tradueixen els estímuls de l’entorn en impulsos nerviosos que transmeten a les altres neurones o cél·lules musculars. Aquest hubs cerebrals connecten unes àrees cerebrals amb altres.

Hi ha molts processos relacionats amb la neurociència que podrien aportar solucions que ajudin a comprendre el funcionament i l’estructura del sistema nerviós mitjançant metodologies i tècniques diverses que apunten cap a la neurotecnologia, el tranhumanisme i l’enginyeria genètica.

El projecte  La vellesa augmentada, mitjançant diferents tipus de wearables, connecta el cervell amb els documents i la galeria de records, permet l’accés al Big Data universal. Disposa d’una comunitat de suport i d’un assistent mèdic virtual que coordina els entorns sanitaris i comunitaris. Tot l’ecosistema està supervisat per un entorn de seguretat quàntic.

També, disposa alternatives per afeccions molt específiques, com els implants cerebrals i engenyeria genètica a partir del genoma.

La vellesa augmentada ens permetrà millorar la qualitat de vida,  però caldrà pautar les condicions per afrontar els perills que comporta, disposar d’uns objectius molt ben definits i democratitzar l’accés i el control a tota la humanitat mitjançant serveis públics.

 

 

 

Debat0el PAC3. LA VELLESA AUGMENTADA

No hi ha comentaris.

Les intervencions estan tancades.

Publicat per

PAC 2

Publicat per

PAC 2

PAC 2 - Anàlisi i crítica d'una problemàtica social de l'àmbit digital (II) [Article] …
PAC 2 - Anàlisi i crítica d'una problemàtica social de l'àmbit digital (II) [Article] …

Debat0el PAC 2

No hi ha comentaris.

Les intervencions estan tancades.

Publicat per

Pac 2

Publicat per

Pac 2

PAC 2 - Anàlisi i crítica d'una problemàtica social de l'àmbit digital (II) [Article] …
PAC 2 - Anàlisi i crítica d'una problemàtica social de l'àmbit digital (II) [Article] …

Debat0el Pac 2

No hi ha comentaris.

Les intervencions estan tancades.

Publicat per

PAC2. AFECCIONS CEREBRALS EN LA VELLESA

Publicat per

PAC2. AFECCIONS CEREBRALS EN LA VELLESA

L’etapa de la vellesa és un procés evolutiu de la persona; els hàbits saludables o els excessos d’altres etapes tenen conseqüències en…
L’etapa de la vellesa és un procés evolutiu de la persona; els hàbits saludables o els excessos d’altres etapes…

L’etapa de la vellesa és un procés evolutiu de la persona; els hàbits saludables o els excessos d’altres etapes tenen conseqüències en aquesta.

Malauradament, qualsevol persona ha vist com algun familiar, quan s’ha fet gran, ha sofert canvis com a conseqüència de disfuncions que han afectat el cervell, sovint perdent la capacitat per comunicar-se, oblidant familiars o perdent l’interès per la vida.

El cervell i el sistema nerviós són el control central del cos. Els nervis són els camins que porten senyals des del cervell a la resta del cos. I la medul·la espinal és el pal de paller del nervis que van des del cervell, baixant pel centre de l’esquena fins a  estendre’s per tot el cos.

Els motius per triar aquesta problemàtica són emotius, però també de sentit comú. Els boomers hem arribat a la vellesa i això implica una despesa important per la societat.  

Caldrà doncs, millorar la qualitat de vida per poder seguir cotitzant o acompanyar la gent gran amb robots que fan seguir dietes i activitats físiques per millorar la qualitat de vida i no perjudicar el sistema sanitari, com ja fan a Singapur o d’altres països. 

La tecnologia segurament ens depararà sorpreses,  hi ha l’esperança que els coneixements futurs permetran oferir noves possibilitats per retardar l’afecció de les funcions cerebrals motores, sensorials i cognitives del procés de senectut, però això ho veurem a partir de la PAC3.

Debat0el PAC2. AFECCIONS CEREBRALS EN LA VELLESA

No hi ha comentaris.

Les intervencions estan tancades.

Publicat per

Cyberbullying – Análisis de una problemática social i cultural del ámbito digital [II]

Publicat per

Cyberbullying – Análisis de una problemática social i cultural del ámbito digital [II]

  Mapa conceptual Resumen El fenómeno del maltrato entre iguales, también conocido como bullying, tiene una importante repercusión social y se extiende…
  Mapa conceptual Resumen El fenómeno del maltrato entre iguales, también conocido como bullying, tiene una importante repercusión social…

Imagen Ciberbullying

 

Mapa conceptual

Resumen

El fenómeno del maltrato entre iguales, también conocido como bullying, tiene una importante repercusión social y se extiende más allá del ámbito presencial a través de las tecnologías de la información y la comunicación, siendo denominado cyberbullying o ciberacoso.

Esta investigación tiene como objetivo analizar el maltrato entre iguales a través de las TIC. Su tipología, perfiles y los riesgos más usuales en las víctimas, mediante una revisión bibliográfica .

De esta manera, veremos los abordajes contra el ciberacoso y planteamientos para los diferentes ámbitos sociales como, por ejemplo, la educación,  y la elaboración de proyectos en la lucha contra el ciberbullying como vía para en un futuro, lograr relaciones sociales más sanas y libres de acoso.

Palabras Clave: ciberbulling, cyberbullying, abuso, TIC, discriminación, exclusión social, agresión, maltrato entre iguales, proyectos antibullying, educación.

Abstract

The phenomenon of peer abuse, also known as bullying, has an important social impact and extends beyond the face-to-face environment through information and communication technologies, being called cyberbullying.

This research aims to analyse peer abuse through ICT. Its typology, profiles, and the most common risks in victims through a literature review.

In this way, we will see the approaches against cyberbullying and approaches for the different social areas such as, for example, education, and elaboration of projects in the fight against cyberbullying as a way to achieve healthier social relations free of harassment in the future.

Introducción y conceptualización

Desde que en 1970 Olweus comenzó a estudiar el fenómeno del maltrato entre iguales en el ámbito educativo, han transcurrido casi cuatro décadas, en las que se ha ampliado el conocimiento de este acto de violencia.

En una era de gran desarrollo de nuevas tecnologías y comunicación y de la gran alfabetización digital que tienen los jóvenes en estos días, se puede observar como el maltrato entre iguales ha hecho un salto evolutivo. En la actualidad, y con las tecnologías de la información  (TIC) al alcance de cualquiera, el maltrato entre iguales conocido como bullying, introduce nuevos cambios en la realidad de hostigar y acosar a iguales; dentro de estos cambios, la modalidad de cyberbullying (CB) utiliza las TIC, principalmente Internet y el teléfono móvil, para dañar a otras personas. Durante los últimos tiempos en España y en el resto del mundo, no dejan de aparecer noticias acerca de esta temática.

Sobre el año 2006 aparece el termino CB, en ese momento también aparecen definiciones de autores para conceptualizar y entender éste nuevo tipo de maltrato, analizamos varias definiciones recogidas de diferentes bibliografías y ámbitos que nos ayudan a ubicar y entender el maltrato entre iguales y la evolución que éste fenómeno ha hecho a lo largo de los años.

La definición del bullying ordinario desprende tres características coincidentes con el CB: la primera es que existe un desequilibrio (abuso) de poder, la persona agresora es superior (ya sea en envergadura, habilidades sociales, etc), la segunda es que hay una repetición de los incidentes a lo largo del tiempo (dilatación en el tiempo) y como tercera, hay intencionalidad por parte del agresor o agresores.

Dentro del estudio de  (Ortega, Rosario; Calmaestra, Juan; Merchán, Joaquin Mora. 2008), basan la definición del cyberbullying como un subtipo o una nueva forma del bullying tradicional; esta nueva definición, antes no contemplada, se refiere al uso de los medios tecnológicos para acosar, molestar o maltratar a la víctima. La definición explícita que hace Smith et al. (2006) denomina el cyberbullying como: “una agresión intencional, por parte de un grupo o un individuo, usando formas electrónicas de contacto, repetidas veces, a una víctima que no puede defenderse fácilmente por sí misma“. Otros autores como Belsey (2005) definen el concepto como: “el uso vejatorio de algunas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como el correo electrónico, los mensajes del teléfono móvil, la mensajería instantánea, los sitios personales… y/o el comportamiento personal en línea difamatorio, de un individuo o un grupo, que deliberadamente, y de forma repetitiva y hostil, pretende dañar a otra persona”. Belsey hace una aproximación y complementa la definición que anteriormente Smith manifiesta de dicho problema, Willard (2005): lo define como:“el envío y acción de colgar (sending y posting) textos o imágenes dañinas o crueles por Internet u otros medios digitales de comunicación”.

Estas definiciones ubican el problema de la agresión dentro de las TIC, pero también describen la evolución que ha sufrido un problema como el bullying; una evolución que traslada el problema del maltrato entre iguales localizado en un ámbito como es el real, y muy cercano al educativo, a un ámbito como es el digital produciendo una hibridación del problema y extendiendo su espectro a la nueva era digital.

El CB presenta una serie de diferencias con los tipos tradicionales de maltrato y acoso entre iguales plasmados en los estudios al respecto de (Campbell, 2005; Smith 2006; Mora Merchán y Ortega, 2007). Una de ellas es que provoca una mayor inseguridad a la víctima, ya que no existen lugares seguros donde pueda estar a salvo, y por tanto la víctima vive sin refugio y bajo un riesgo constante de agresión. Del mismo modo, debido al medio por el que se realiza la agresión, ésta puede ser distribuida y observada por una gran cantidad de usuarios, lo que hace que el daño de la agresión permanezca en el tiempo, ampliando los efectos esperados de esta. Por otra parte, el anonimato característico dentro de las TIC hace que las víctimas nunca puedan conocer a sus agresores, mientras que el bullying ordinario se realiza fundamentalmente en el ámbito educativo, el CB se puede producir fuera de él, lo que implica que sea más difícil de detectar. El acoso digital mantiene su acción agresiva durante mucho más tiempo que en el bullying convencional.

Perfiles

Dentro del maltrato entre iguales tanto del bullying como el CB se definen varios tipos de perfiles el agresor, la víctima y los observadores, estos últimos con un perfil menos definido; dentro de la revisión efectuada, destacamos la descripción presentada por M.ª González (2017) de cada perfil detallando las características de cada uno.

El agresor presenta los siguientes rasgos:

 • Tienen una personalidad dominante y les gusta afirmarse valiéndose de la fuerza.
 • Tienen mucho genio, son personas impulsivas y se sienten frustradas con facilidad.
 • Muestran una actitud más positiva hacia la violencia que las demás personas.
 • Tienen dificultades en cumplir las normas.
 • Parecen ir de personas duras y demuestran escasa empatía o compasión por los compañeros y compañeras que están sufriendo acoso.
 • Con frecuencia se relacionan con las personas adultas de manera agresiva.
 • Se les da bien escabullirse (exculparse verbalmente) de las situaciones difíciles.
 • Se enzarzan tanto en agresiones proactivas (agresiones deliberadas con el fin de alcanzar un objetivo) como en agresiones reactivas (reacciones ofensivas ante el hecho de ser provocados).

La víctima presenta los siguientes rasgos:

 • Suelen ser habitualmente personas calladas, cautelosas, sensibles, a los que se puede hacer llorar con facilidad.
 • Puede que sean personas inseguras, con poca confianza en sí mismas, y que tengan una baja autoestima.
 • Suelen tener pocos amigos/as y estar aislados/as socialmente.
 • Puede que tengan miedo de que les hagan daño.
 • Pueden mostrar ansiedad o depresión.
 • Tienden a ser físicamente más débiles que sus iguales (especialmente en el caso de los chicos).
 • Puede que les resulte más fácil estar con personas adultas (padres y madres, maestros, profesores y profesoras particulares) que con sus compañeros de su misma edad.

Los observadores como ya hemos mencionado son un perfil menos definido pero destacamos los siguientes rasgos:

 • Se trata del grupo de compañeros que colaboran con el acoso y en gran medida lo hacen posible por no denunciarlo a padres o profesores.
 • Su actitud puede ser de colaboración, jaleando las acciones e incluso grabándolas con las cámaras de los móviles.
 • Se limitan a no hacer nada, su actitud pasiva refuerza la conducta de los agresores, pues no deja de ser una forma de aprobación.
 • Actúan de esta forma por miedo a convertirse en las próximas víctimas si salen en su defensa o lo ponen en conocimiento de algún adulto, o bien porque creen que tomando esta actitud les será más fácil integrarse con el resto de la clase.

La comparación de las características de cada perfil nos hace ver como se complementan y abocan a unos riesgos a la víctima que sufrirá a lo largo del maltrato o incluso después de éste. Los riesgos según manifiesta M.ª González (2017) en su trabajo pueden manifestarse en la víctima aportando aspectos negativos como: disminución de la autoestima, ansiedad, depresión, fobia, estrés, fracaso escolar, desajuste psicosocial, dificultades en las relaciones interpersonales y hasta intentos de suicidio.

Tipos de Cyberbullying

El CB adopta formas que son muy variadas y sólo se encuentran limitadas por la pericia tecnológica y la imaginación de los menores acosadores. Sheri Bauman (2007) y muchas bibliografías citan a Willard (2007) que menciona diferentes tipos de ciberbullying en terminos descriptivos de la agresión, entre los cuales se encuentran: la denigración, el acoso, la suplantación, el engaño y la exclusión.  Las características de los diferentes tipos de agresiones que se puede realizar a través del CB van desde difundir rumores, enviar mensajes crueles repetidamente, irrumpir a cuentas electrónicas, involucrar a otra persona en falsa mensajería instantánea e incluso, hasta excluir a una persona de un grupo.  Todos estos tipos se ven respaldados por las TIC y por eso, los tipos varían según el medio empleado.

Algunos tipos los podemos describir de las siguientes formas:

 • Correo Electrónico
  Las vejaciones son enviadas día a día por correo electrónico, desde casa, cafeterías o bares, o cualquier lugar que posea wifi o un dispositivo con una conexión de datos. El 95% de los hogares españoles tenía acceso a Internet en el año 2020. En los hogares con hijos dependientes los porcentajes son más elevados, entre el 99 y el 100% en todos los tipos de hogares (datos INE), una cifra que puede ser preocupante debido a la cantidad de jóvenes que utilizan internet como herramienta habitual de comunicación. En la actualidad hay muchos proveedores de correo electrónico de manera gratuita, pero tienen una desventaja, que se pueden crear direcciones de correos falsos y que no tienen que ver con ninguna identidad de la persona que la está realizando. A través del correo electrónico se pueden transmitir por la red documentos, imágenes, videos y cualquier otra información que puede o no ser comprometida, pero que siempre se usará en contra de la víctima.

 

 • Teléfono móvil
  Actualmente en España a fecha de diciembre de 2020 el número de teléfonos móviles superaba los 55 millones, lo que se traduce en 116 líneas por cada 100 habitantes, dentro de estos millones de personas existen jóvenes o niños que en edades tempranas tienen acceso a estos dispositivos, esto afecta a la vida cotidiana de los mismos con una utilización excesiva que afecta a la comunicación entre las personas e interrupciones de todo tipo (sociales, familiares y/o escolares).  El teléfono móvil puede ser utilizado para insultar, enviar mensajes de texto, imágenes o vídeos inadecuados, llamadas de teléfono amenazantes, por tanto, se expande la forma de acoso a través del teléfono móvil.

 

 • Mensajería
  Es una herramienta de transmisión de información textual, imágenes, vídeos y audios. A través de la mensajería se envía información no cordial o de intenciones inadecuadas, se pueden crear chats que se utilizan para jalear, engañar a las víctimas etc. La mensajería traslada las conversaciones que sucederían en el ámbito real a la red.

 

 • Redes Sociales
  Las que más se utilizan son: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tinder, Flickr, Badoo, muchas de ellas accesibles desde web y actualmente permiten ser instaladas en los teléfonos móviles. En ellas se pueden efectuar cualquier tipo de agresión, incluso campañas de desacreditación o humillación utilizando información de la víctima.

Aunque el maltrato documentado por Willard (2007) (la denigración, el acoso, la suplantación, el engaño y la exclusión) aparece resumido en este tipo de tecnologías y medios , en la sociedad actual los tipos de cyberbullying adopta nombres específicos para el tipo de maltrato que efectúan, de este modo, nos podemos encontrar con terminología totalmente nueva y que, a modo de ampliación, detallamos algunos términos:

La terminología actual al tipo de agresión realizada:

 • Happy Slapping
  El happy slapping (que podemos traducir por “palizas felices”) es una práctica de ciberbullying bastante frecuente en la actualidad y se produce sobre todo entre adolescentes. Consiste en realizar agresiones físicas, grabarlas con el móvil y después difundirlas por WhatsApp o redes sociales. La difusión de estas palizas, en las que un grupo de adolescentes acorralan a su víctima para pegarle mientras lo graban son crueles, denigrantes y vejatorias.

 

 • Sexting
  El envío de mensajes de texto es común entre los adolescentes y los adultos jóvenes, ya que este grupo de edad es más experto en comunicarse por mensaje de texto. El sexting es el acto de enviar mensajes o imágenes sexualmente explícitas a través de un teléfono móvil o mensaje de texto. En principio no es una práctica de cyberbullying, pero puede convertirse en ella cuando una de las partes comparte y hace públicas las fotos y mensajes sexualmente explícitos que el otro le ha enviado generando una audiencia difícil de controlar, dichos mensajes o imágenes pueden emplearlos para llevar a cabo prácticas de sextorsión.

 

 • Grooming
  Implica a un adulto que se pone en contacto con un niño, niña o adolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarle en una actividad sexual. Esta práctica tiene diferentes niveles de interacción y peligro: desde hablar de sexo y conseguir material íntimo, hasta llegar a mantener un encuentro sexual. Se trata de un proceso en el que se produce un vínculo de confianza entre la víctima y el acosador. Este intenta aislar poco a poco al menor, y lo consigue desprendiéndolo de su red de apoyo (familiares, profesores, amigos, etc.) y generando un ambiente de secretismo e intimidad. El abusador envía, a través de un medio tecnológico, material sexual al menor. Además, el adulto se suele hacer pasar por menor y adapta el lenguaje a la edad de la víctima. Es una violencia igual de real que la física.

 

 • Exclusión
  Aunque el acoso por exclusión es más habitual en el acoso en persona, también puede producirse en el ámbito digital siguiendo exactamente el mismo patrón, que consiste en dejar fuera a la víctima de conversaciones y chats grupales (de la misma forma que se la deja fuera de eventos en grupo como fiestas o salidas). No es extraño que el ciberacoso por exclusión y la exclusión en persona se combinen, de manera que la víctima queda aislada socialmente tanto fuera como dentro de Internet.

 

Para acabar, mostramos la tabla extraída del trabajo de Ciberbullying: forma virtual de intimidación escolar, García (2017), que muestra como podemos tener un criterio para identificar los tipos de agresiones que se pueden cometer a nivel verbal, físico, social y psicológico en el bullying  y que retirando los físicos, podemos identificar dentro de las TIC.

Tabla Cyberbullying
Tabla 1. Formas de bullying y criterios de identificación

 

Prevalencia

En España hay estudios realizados que ofrecen datos sobre el fenómeno del bullying o CB, muchos de estos utilizan una metodología basada en la recolección de muestras para reunir las variables que nos den una visión global de cada tipo de agresión, y estos análisis muchas veces se realizan por provincias dando así unos datos sesgados de las diferentes comunidades. Aunque las diferentes metodologías y muestras son relevantes, porque dentro de cada comunidad, la prevalencia puede variar, en el análisis que presentamos nos basamos en el estudio de violencia escolar: el maltrato entre iguales en la Educación Secundaria Obligatoria 1999-2006 / Defensor del Pueblo (2007) dado que presenta una muestra nacional de todo el territorio.

Destacamos del Informe sobre violencia escolar el estudio que se llevó a cabo en el ámbito nacional con alumnos de Educación Secundaria, en el que se señaló una tasa de víctimas próxima al 7%, y una de agresores próxima al 5%, en el año 1999, en la actualidad las cifras se ven reducidas en el nuevo estudio publicado en el año 2006 mostrando una bajada de los diferentes tipos de agresiones.

Si bien es cierto, que en algún tipo de agresiones no se nota la bajada de la incidencia, si se percibe una bajada general en las variables analizadas.

Prevalencia Defensor del Pueblo
Extraído del informe: VIOLENCIA ESCOLAR:
EL MALTRATO ENTRE IGUALES
EN LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA 1999-2006

De la tabla podemos extraer la conclusión de que los diferentes tipos de agresiones menguan en su porcentaje de acción, una posible causa a esa bajada, puede ser debida a la conciencia adquirida a través del abordaje del problema, la mayoría de veces, en el ámbito educativo, no obstante, el estudio efectuado por el Centro Reina Sofía (Serrano e Iborra, 2005) también de carácter nacional, presenta mayores índices de afectación en cuanto a las agresiones comparado con el estudio del Defensor del Pueblo (2006).

Abordajes

En la bibliografía analizada hemos podido comprobar que el abordaje que se hace de este problema abarca diferentes disciplinas, pasando por el trabajo social, la educación, la psicología, la enfermería y una larga lista de ellas, que afrontan el problema y plantean diferentes proyectos y trabajos para resolver esta lacra. La gran mayoría de trabajos abogan por un abordaje multidisciplinar y reivindican la prevención, acciones y un marco legal como objetivo para la toma de conciencia y las pautas de actuación de los implicados en este tipo de maltrato.

La tipología de recursos actuales destinados a la defensa y la protección de los menores ante el acoso en la web son numerosos y se enfocan desde diferentes niveles de actuación. Snakenborg, Van Acker y Gable (2011) dividen los tipos de actuaciones en tres categorías:

 1. Las leyes, reglas y políticas para regular el uso de los medios de comunicación, además de establecer un control en el uso abusivo de las tecnologías.
 2.  Programas curriculares diseñados para educar a los niños y los jóvenes sobre la seguridad en Internet, profundizando en cómo evitar los abusos y cómo actuar si se producen.
 3.  Establecer enfoques tecnológicos para prevenir o reducir al mínimo la posibilidad de cyberbullying.

El primer punto de esta clasificación está cobrando relevancia, sobre todo en los medios de comunicación, por ejemplo, la campaña de concienciación Stop Bullying (2022) de la cadena privada Antena 3 tiene una amplia repercusión en todo el territorio, también desde diferentes organismos nacionales como el Ministerio de Educación o de Justicia trabajan en acciones y legislación en referencia al maltrato entre iguales ya sea bullying o cyberbullying.

El segundo punto de la clasificación hace referencia a la educación de los jóvenes sobre la seguridad de internet y el uso de las TIC y en este punto es donde las bibliografías demuestran que el abordaje de este fenómeno, la gran mayoría de veces, es en espacios educativos donde se realizan campañas de sensibilización e información a los alumnos/as; dentro del proyecto de Gil(2007) sobre intervención para prevenir el ciberacoso en la adolescencia indica pautas para realizar un abordaje en el medio educativo, trabajando con todas las figuras implicadas.

Con la figura de alumnos/as indica trabajar en actividades para:
– La Sensibilización e información para formarlos sobre el fenómeno del ciberacoso.
– El Fomento del aprendizaje en valores para prevenir situaciones de ciberacoso y conseguir habilidades sociales y comunicativas que les ayuden a resolver los conflictos de manera pacífica.

Con la figura de los padres/tutores:
– Informarles sobre el buen uso de las TIC que deben hacer sus hijos.
– Divulgar información sobre el ciberacoso y cómo identificarlo.

Con la figura del profesorado:
– Formar al profesorado sobre como detectar y actuar en situaciones de ciberbullying.
– Mejorar las relaciones entre profesorado-estudiantes con el fin de aumentar la confianza mutua.

Para concluir los abordajes, el tercer punto demuestra como trabajos como el Ciberbullying y TIC: análisis de recurso web para la prevención. En Aprender, colaborar e innovar, a través de las TIC: ponencias, investigaciones y experiencias educativas (2014) abordan desde el punto de vista tecnológico cómo afrontar el fenómeno, haciendo uso de la web como el recurso más utilizado para el tratamiento e intervenciones del CB, emplazando a usar esta solución tecnológica que puede ser creada o bien, como iniciativa propia de diferentes autores o como programas específicos educativos de diferentes instituciones para crear conciencia con formación y educación.

Todos estos abordajes nos conducen a la obtención de información sobre el contexto y medio donde se producen las agresiones y nos ayudan a actuar sobre ello, facilitando el poder diseñar programas y protocolos de prevención y de actuación específicos sobre el CB  pudiendo así favorecer una convivencia en paz y sin agresiones entre iguales.

Conclusiones

Una vez analizada la bibliografía, vemos que el problema del cyberbullying se ha convertido en un problema social de la nueva era tecnológica y a través de los diferentes estudios vemos la evolución que éste hace y como se puede manifestar en la vida de una víctima desde diferentes medios y diferentes ámbitos, haciendo de su abordaje un proceso multidisciplinar para actuar sobre él.

A lo largo del artículo, se han expuesto diversas características y datos que analizan el fenómeno del acoso digital entre jóvenes. Se ha explicado cómo las TIC forman parte de nuestras vidas como herramienta de comunicación, ocio y tiempo libre donde los menores se desenvuelven de forma natural al tener una alta alfabetización digital, no obstante, este nuevo entorno de relaciones da lugar a un uso perverso y que recibe el nombre de cyberbullying, donde las TIC son empleadas para realizar un acoso entre iguales, dando una nueva forma de maltrato e intimidación hacia sus víctimas.

También comprobamos que los estudios en España sobre ciberbullying son relativamente recientes, pero en los últimos años se han realizado diversas investigaciones desde diversas disciplinas debido a la repercusión que está teniendo en la vida de los jóvenes y las graves consecuencias que tiene para su bienestar psicológico y el de todos los implicados; eso estudios están demostrado como tiende a disminuir el número de agresiones y que esta se puede relacionar con el abordaje que se está haciendo del problema en los diferentes ámbitos en el que se trata.

El maltrato entre iguales, tanto el bullying como el CB deben ser analizados como un proceso en el que están inmersas diversas figuras con roles claramente diferenciados: el agresor, la víctima y los observadores.

El cyberbullying como problemática social afecta de forma transversal a distintas áreas de la víctima, una de ellas e importante, como describe Álvarez(2015) es la del ámbito escolar, el autor comenta que la importancia del abordaje que se haga del CB  en el ámbito educativo, es crucial porque son entornos de sociabilización y transmiten valores que formarán parte de la personalidad y vida cotidiana de los jóvenes, una forma de reforzar esa transmisión de información es a través del uso de las TIC.

Por lo tanto, no se trata de abordar las TIC como algo malo, sino que se tiene que promover una educación digital adecuada para nuestros jóvenes de carácter multidisciplinar, que analice los riesgos reales que tiene la red y el uso de dispositivos; una educación digital en el uso responsable de las TIC y poder conseguir así, en un futuro, lograr relaciones sociales más sanas y libres de acoso con el uso de las mismas.

 

Bibliografía

[1] – ORTEGA, Rosario; CALMAESTRA, Juan; MERCHÁN, Joaquin Mora. Cyberbullying. International journal of psychology and psychological therapy, 2008, vol. 8, no 2, p. 183-192.

[2] – ORTEGA RUIZ, Rosario; CALMAESTRA VILLÉN, Juan; MORA MERCHÁN, Joaquín Antonio. Estrategias de afrontamiento y sentimientos ante el cyberbullying. International Journal of Developmental and Educational Psychology INFAD, 2 (1), 123-132., 2008.

[3] – GONZÁLEZ TORRENTE, Mª. ¿ Qué y cuánto se sabe sobre ciberbullying?: trabajo de investigación educativa. 2017.

[4] – GARCÍA-MALDONADO, Gerardo, et al. Ciberbullying: forma virtual de intimidación escolar. Revista Colombiana de psiquiatría, 2011, vol. 40, no 1, p. 115-130.

[5] – BAUMAN, Sheri. Cyberbullying: A virtual menace. En National Coalition Against Bullying National Conference. 2007.

[6] – BARBERO ALCOCER, Irene, et al. Ciberbullying: perfil del ciberagresor en los institutos de la Comunidad de Madrid. Educación y futuro digital, 2017.

[7] – ESTÉVEZ, Ana, et al. Adolescentes víctimas de cyberbullying: prevalencia y características. Psicología conductual, 2010, vol. 18, no 1, p. 73.

[8] – Violencia escolar : el maltrato entre iguales en la Educación Secundaria Obligatoria 1999-2006 / Defensor del Pueblo – Madrid : Defensor del Pueblo, 2007. – p. : gráf. col.; 24 cm. – (Informes, estudios y documentos ; 22) Bibliografía: p. ISBN: 978-84

[9] – ROJAS HERNÁNDEZ, Elisa, et al. El rol de Enfermería en la prevención, abordaje y manejo del bullying escolar. 2020.

[10] – SNAKENBORG, J., VAN ACKER, R. y GABLE, R.A. (2011). Cyberbullying: Prevention and Intervention to Protect Our Children and Youth. Preventing School Failure, 55(2), 88–95.

[11] – CALMAESTRA Juan, ESCORIAL Almudena, GARCÍA Paloma, DEL MORAL Carmela, PERAZZO Catalina, UBRICH Thomas: Yo a eso no juego. Bullying y Ciberbullying en la infancia 2016. Edita:
SAVE THE CHILDREN España [Consulta: 12 de marzo de 2022]. Disponible en: https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/a6076d91-b641-4b02-8b7b-346013e272d7/GUIA_SAVE-THE-CHILDREN-Acoso.escolar_2016.pdf

[12 ] – Grupo Ático 4 [en línea] [consulta: 11 de marzo de 2022]. Disponible en: https://protecciondatos-lopd.com/empresas/ciberbullying-ciberacoso/#Tipos_de_Ciberbullying

[13] – INE Instituto Nacional de Estadística [en línea] [consulta: 12 de marzo de 2022]. Disponible en: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&idp=1254735576692

[14] – Álvarez-Idarraga, G. (2015). Intervención con adolescentes víctimas de Ciberbullying: Un abordaje desde el trabajo social. Trabajo Social Hoy, 74,75-92. doi 10.12960/TSH.2015.0005.

[15] – GIL FANDOS, Sergio. Proyecto de intervención para prevenir el ciberacoso en la adolescencia [en línea]. Trabajo de fin de grado: Universidad de Zaragoza, 2017 [consulta: 21 de marzo de 2022]. Disponible en: https://zaguan.unizar.es/record/65434/files/TAZ-TFG-2017-1638.pdf

[16] – LARRAINZAR, Lorea Argandoña; ALONSO, Fernando González. Ciberbullying y TIC: análisis de recurso web para la prevención. En Aprender, colaborar e innovar, a través de las TIC: ponencias, investigaciones y experiencias educativas presentadas en el III Congreso Ibérico de Innovación en Educación con las TIC (ieTIC 2013). Salamanca (España) 17, 18 y 19 de octubre de 2013. Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2014. p. 104-120.

[18] -ÁLVAREZ-IDARRAGA, G. (2015). Intervención con adolescentes víctimas de Ciberbullying: Un abordaje desde el trabajo social. Trabajo Social Hoy, 74, 75-92 . doi 10.12960/TSH.2015.0005.

Debat0el Cyberbullying – Análisis de una problemática social i cultural del ámbito digital [II]

No hi ha comentaris.

Les intervencions estan tancades.

Publicat per

PAC 01 – Anàlisi d’una problemàtica social i cultural de l’àmbit digital

Publicat per

PAC 01 – Anàlisi d’una problemàtica social i cultural de l’àmbit digital

  PAC1. Anàlisi d'una problemàtica social i cultural de l'àmbit digital (I) …
  PAC1. Anàlisi d'una problemàtica social i cultural de l'àmbit digital (I) …

Mapa Conceptual - E-Waste Dissenyat

 

Debat0el PAC 01 – Anàlisi d’una problemàtica social i cultural de l’àmbit digital

No hi ha comentaris.

Les intervencions estan tancades.

Publicat per

PAC1. AFECCIONS DEL CERVELL EN LA VELLESA

Publicat per

PAC1. AFECCIONS DEL CERVELL EN LA VELLESA

L’etapa de la vellesa és un procés evolutiu de la persona; els hàbits saludables o els excessos d’altres etapes tenen conseqüències en…
L’etapa de la vellesa és un procés evolutiu de la persona; els hàbits saludables o els excessos d’altres etapes…

L’etapa de la vellesa és un procés evolutiu de la persona; els hàbits saludables o els excessos d’altres etapes tenen conseqüències en aquesta.

Malauradament, qualsevol persona ha vist com algun familiar, quan s’ha fet gran, ha sofert canvis com a conseqüència de disfuncions que han afectat el cervell, sovint perdent la capacitat per comunicar-se, oblidant familiars o perdent l’interès per la vida.

El cervell i el sistema nerviós són el control central del cos. Els nervis són els camins que porten senyals des del cervell a la resta del cos. I la medul·la espinal és el pal de paller del nervis que van des del cervell, baixant pel centre de l’esquena fins a  estendre’s per tot el cos.

Tothom voldria endarrerir l’envelliment cerebral, hi ha l’esperança que els coneixements futurs permetran oferir noves possibilitats per retardar l’afecció de les funcions cerebrals motores, sensorials i cognitives del procés de senectut.

 

Debat0el PAC1. AFECCIONS DEL CERVELL EN LA VELLESA

No hi ha comentaris.

Les intervencions estan tancades.